Χρηματοδοτήσεις

 

Χρηματοδοτήσεις

Ενημερωθείτε εδώ για τις χρηματοδοτήσεις της Δρ. Μίχα ως αναγνώριση του παγκόσμιου έργου της.

2020-2025ΝΙΗ/ NHLBI

Health Impacts, Costs and Cost-Effectiveness of Food Policies to Reduce Noncommunicable Diseases and Health Disparities across the US

2019-2022NIH/ NIA

Fatty Acid Biomarkers and Brain Health in the FORCE Consortium

2017-2020Bill & Melinda Gates Foundation

Global Dietary Database 2

2016-2020ΝΙΗ/ NHLBI

Economic Analyses of Policy Strategies to Improve Diet and Reduce CVD

2018-2019Nestec

Defining and Substantiating Balanced Carbohydrates

2018-2019Danone Research

The Tufts Healthy Food Index

2017-2018Resolve

Modelling of Health Benefits and Risks of Salt Substitution in China

2015-2018Unilever R&D

Epidemiological Research on Circulating Polyunsaturated Fatty Acids in Relation to Cardiometabolic Health within the Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology and Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (CHARGE-FORCE Consortium)

2013-2018ΝΙΗ/ NHLBI

Comparative-Effectiveness of Population Strategies to Improve Diet and Reduce CVD

2015-2018The World Bank

Measuring Individual-level Consumption from Household Data