ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνέδρια

Παρακάτω απαριθμούνται συνοπτικά οι πιο σημαντικές μας συμμετοχές σε ιατρικά και διαιτολογικά συνέδρια, πρωτίστως διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Οι συμμετοχές αυτές αφορούν είτε σε διαλέξεις πάνω στο αντικείμενο της διατροφής και της υγείας, σε ένα εύρος θεματολογίας και με βάση πάντα πρόσφατες έρευνες και δημοσιεύσεις μας σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιου κύρους.   

2019 Βασική Διάλεξη

2018 Global Nutrition Report: The State of Global Nutrition

2017 Βασική Διάλεξη

Dietary Policies to Improve Cardiometabolic Health in the US.

2015 Βασική Διάλεξη

Global Policy Strategies to Improve Diet and Reduce Cardiometabolic Disease.

2014 Βασική Διάλεξη

Global Dietary Database: Characterizing Global Dietary Habits Related to Chronic Disease in the 21st Century.

2013 Βασική Διάλεξη

National Surveys in Greece: Hellenic National Health and Nutrition Examination Survey.

2013 Βασική Διάλεξη

Introduction to the Hellenic National Health and Nutrition Examination Survey (HNHANES).

2013 Βασική Διάλεξη

HNHANES: Hellenic National Health and Nutrition Examination Survey: Design and Methodology.

2013 Βασική Διάλεξη

Burden of Major Dietary Risk Factors on Chronic Diseases Worldwide: Results from the Global Burden of Diseases Study, Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE).

2012 Βασική Διάλεξη

Burden of Major Dietary Risk Factors on Cardiovascular Disease Mortality Worldwide: Results from the 2010 Global Burden of Diseases Study

2012 Βασική Διάλεξη

Methotrexate Use and Risk of Cardiovascular Disease: a Systematic Review and Meta-analysis.