Άλλες Μετρήσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άλλες Εξειδικευμένες Μετρήσεις

Διαιτολογικό και Ιατρικό Λογισμικό

To κέντρο μας χρησιμοποιεί εξελιγμένο και σύγχρονο διαιτολογικό και ιατρικό λογισμικό για τη διαχείριση των συλλεγόμενων μετρήσεων, αρχείων και εξετάσεων, ώστε ο κάθε εξεταζόμενος να διαθέτει το δικό του μοναδικό ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο (electronic medical record). Mε τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται η διαχείριση της πληροφορίας η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στους διαιτολόγους και γιατρούς μας μεγιστοποιώντας την αξιοποίησή της από το ιατρικό μας προσωπικό, ενώ φυσικά μπορεί και να αποστέλλεται άμεσα ηλεκτρονικά στον εξεταζόμενο. Επίσης, στο κέντρο μας τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων.

 

Υπερηχογραφία VolusonTM E8 της General Electric

Το προηγμένης τεχνολογίας σύστημα Υπερήχων VolusonTM E8 της General Electric που χρησιμοποιεί το ιατρείο μας εξασφαλίζει υψηλής ευκρίνειας υπερήχους και τρισδιάστατες απεικονίσεις, για καρδιολογικούς και γυναικολογικούς/ μαιευτικούς ελέγχους. Η κορυφαίας ποιότητας εικόνα του Voluson E8 σε συνδυασμό με τις προηγμένες του δυνατότητες επιτρέπουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα απόδοσης και τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα.

 

Λήψη Αίματος και Ούρων

Μέσω του ιατρικού μας προσωπικού γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, βιοχημικός και αιματολογικός, προκειμένου να καλύπτεται το φάσμα της διατροφικής και ιατρικής αξιολόγησης. Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό κύριων παραγόντων κινδύνου και προδιάθεσης, την αξιολόγηση της πρότερης κατάστασης υγείας αλλά και την εξέλιξη/ βελτίωσή της με την κατάλληλη διατροφική και ιατρική θεραπευτική προσέγγιση.